top of page

Afrikanske språk

Afrikanerne utgjør 12 % av verdens befolkning, men snakker mer enn 30 % av alle verdens språk. De afrikanske landene sitter på en gullgruve av språkmangfold man ikke finner noe sted ellers. Lingvister verden over elsker selvfølgelig utfordringene ved å forske på afrikanske språk, både små og store, men det er sikkert ingen bombe for neon at mens europeiske språk er forsket opp og ned og i mente, er det fortsatt masse å gripe tak i i Afrika. Mange av de afrikanske språkene er ikke klassifisert i noen språkfamilie fordi forskningen ikke har kommet langt eller dypt nok. Derfor regner man med en del ting som kanskje ikke stemmer. I hvert fall mye spennende å oppdage rundt dette temaet. Man regner med at det til daglig snakkes 2100 forskjellige språk i Afrika. Hvis jeg nevner noen har du kanskje hørt om et par, men sikkert ikke alle. Eksempler: yoruba, fulfulde, tamazight, bamanankan, kanuri, maasai, swahili, kafa, oromo, izi-xhosa, seswati, amarisk, igbo, hausa, wolof, gogo, wawa og ikke minst hehe-språket. (Jada, det finnes). Mange språk er fortsatt ikke skriftspråk, mens for eksempel gogo, wawa og hehe kan skrives, men ingen gjør det. Det finnes altså regler og grammatikk, og språket er skrevet ned, men ingen har brydd seg om å bruke det. De som snakker disse språkene har alltid et annet skriftspråk, for eksempel et større afrikansk språk eller det språket som kolonimakten i landet etterlot seg. Hvis man regner grovt på språksituasjonen i dagens Afrika, og legger sammen språk som er innbyrders forståelige, sånn som dansk, norsk og svensk, kan man grovt regnet si at 15 totalt forskjellige afrikanske språk snakkes av 85 % av afrikanerne enten som morsmål eller som det første fremmedspråket. De afrikanske språkene tilhører femten språkfamilier, og varierer selvfølgelig sterkt i ordtilfang, lydsystem og grammatikk. For å gjøre det litt lettere har forskerne kommet fram til at disse femten språkfamilier kan samles i fem til seks større grupperinger, som da blir klassifisert etter følgende mønster: Afroasiatiske språk, nilosahariske språk, Niger-Kongospråk, Khoisan og austronesiske språk. Det absolutt kuleste her er at det austronesiske språket gassisk, som snakkes på Madagaskar ikke har noe med de andre afrikanske språkene å gjøre, men stammer fra Indonesia – og altså i utgangspunktet fra et sted i Stillehavet. Niger-Kongospråkene regnes som en språkfamilie, mens de andre tre er det vi kaller språkfylum. Kult ord, ikke sant? Språkfylum er språkforskeres favorittord, sammen med apiko-alveolare lyder og diakritiske tegn. Språkfylum betyr samlinger av språkfamilier som har noen fellestrekk som gjør at de muligens kan være i slekt med hverandre, men det er ikke sikkert. For å si det sånn, språk som settes i språkfylumgruppa forlanger verbet estar dersom de omtales på spansk. Estar betyr å være, befinne seg om noe som er temporært, og foranderlig. Språkfylumgrupper og inndelingen er foranderlige, så når forskerne kommer videre kan en del språk bytte plass, eller noen grupper kan deles opp i flere språkfamilier Kult vel? Det interessante her er selvfølgelig å sammenligne de leksikale uttrykksformene i språkene (altså ord og uttrykk) i forhold til hvor de blir snakket. Vi har vel alle hørt om at eskimoene har noe sånt som 60 forskjellige ord for snø, avhengig av konsistens, farge, tid den faller, alder og så videre. På samme måte har berberspråkene, som er utbredt i Sahara mange ord for sand og fjell, språkene utbredt i Afrikas regnskoger har overvettes mange uttrykk for jakt, planter, grønnfarger og så videre. Forskere som jobber med afrikanske språk har kanskje verdens kuleste jobb nest etter å være lærer eller rektor da. Her kan de reise ned til bortgjemte stammer og høre på alt de har å si, finne ut av ting, sammenligne, prate og kose seg. Jeg kjenner en fyr som forsker på ongota! – Ongota, merk språket før det ikke finnes lengre. I dag er det hele 6 mennesker i hele verden som har ongota som morsmål! Meg bekjent er det 3 stykker som snakker det i tillegg, og en nerd som kan 50 ord som han bruker så godt han kan. Det blir 9, 2 brukere av ongota. Noen forskere driver også med utdødde språk, eksempelvis punisk, som ingen har snakka på tusen år! Av Afrikas 54 eller 55 nasjoner finnes det ikke et eneste land der innbyggerne kun har ett morsmål. Det interessante er at det kun finnes ett land blant landene sør for Sahara som ikke har den tidligere kolonimaktens språk som det eneste eller som ett av de offisielle språkene i landet. Nemlig Somalia. Så til tross for at Somalia bare er kaos med borgerkrig, pirater, omskjæring av jenter – her vinner dere – Gratulerer med dagen! ). I de afrikanske landene nord for Sahara er arabisk offisielt språk de jure, de facto er fransk brukt veldig mye i statsadministrasjonen og i det næringslivet i både Tunisia, Marokko, Algerie og Mauritania.Nigeria har måttet ty til engelsk som offisielt språk og Lingua Franca. Kanskje ikke så rart i og med at landet setter verdensrekord i antall språkgrupper innenfor egne landegrenser. Vi snakker om 502 språk med stort og smått! I Tanzania og Kenya fungerer både swahili og engelsk som offisielle språk. Språkpolitikk har etter hvert blitt viktige saker i Afrika. De aller fleste landene setter nå multilingualisme på dagsorden. For eksempel ar alle afrikanske språk gitt offisiell status innenfor Den Afrikanske Union, der alle afrikanske land, unntatt Marokko er medlemmer. I 2006 hadde Den Afrikanske Union ”Year of African Languages”, noe som var svært vellykket. Da foregikk det mange tilstelninger rundt om kring i de forskjellige landene. Det jobbes nå videre med å ta i bruk flere av språkene i offisielt bruk, men det tar tid. Engelsk, fransk og portugisisk er store språk i Afrika, og brukes som offisielt språk i flere land. Spansk er fortsatt gjeldende språk i Ekvatorial-Guinea, selv om presidenten har prøvd å gjøre fransk til offisielt språk (et språk ingen av innbyggerne behersker), mens Afrikaans, som for øvrig er det eneste indoeuropeiske språket som har utviklet seg selvstendig i Afrika taper terreng som offisielt språk. Her tar engelsk over. På grunn av flerspråkligheten som til enhver tid har rådet i Afrika, befinner også mesteparten av verdens kreolspråk her. Mange av dem har et indoeuropeisk språk som base, som for eksempel krio i Sierra Leone og pidgin i Kamerun og Nigeria hvor engelsk er basespråket. Kreolspråkene i Kapp Verde og Guinea Bissau har portugisisk som base, flere lands kreol bruker fransk, mens faktisk i Sør Sudan finnes en kreolspråk som heter Jubaarabisk. Til slutt kan jeg vel ikke dy meg, men må bare få med noe om swahili. Swahili er egentlig et bantuspråk som er svært utbredt i Tanzania, Kenya, Kongo, og Uganda. Det brukes også mye blant enkelte grupper i Mosambik, Somalia og Sør Afrika. Swahili har blitt beskyldt for å være pidginspråk fordi det har så enormt mange låneord fra engelsk, portugisisk og arabisk, men språkforskere definerer det som et helt selvstendig språk. 50 millioner mennesker bruker språket til daglig, og det blir ofte regnet som et av de største Lingua Francaspråkene i Afrika. Swahili er et kult språk, men det er svært komplisert grammatikkmessig. Språket er agglutinerende, det vi si at man limer på forstavelser og endinger etter behov. Når det kommer nye ord inn, tilpasses disse til swahili: Rundkjøring heter kipilefti, iskrem kalles aisikrimi og flymaskin heter Ndege kwa Ulaya (Fuglen fra Europa). Ellers finner vi ord som redio, suweta, peni, sigireti, spinachi, garaji, karoti, futboli. Kult, ikke sant? Safari er et verdenskjent ord som kommer fra swahili og betyr å reise. Båten dhow er vel også kjent for de fleste. Alle kan vel djambo, men hva med hodi? Hodi betyr – kan jeg komme inn, og brukes når du nærmer deg hus du ikke selv bor i. Her følger en Svennieoversikt over afrikanske språk:

Oversikt over afrikanske språk

Antall millioner morsmålsbrukere

Antall millioner som har språket som 1.fremmedspråkArabisk/arabiske dialekter11630Swahili1080Berbisk35–5515Hausa2415Yoruba215Oromo25 Zulu916Igbo205Afrikaans6–716Amharisk183Malagassy21 Somalsk143–4.5Fula16–20 Rwanda-Rundi18 Shona152Luo12–16 Malinke59Bambara310Ibibio-Efik8–12 Lingala210Twi82Chichewa10 Xhosa7 Kongo7 Tigrinya7 Gbe8 Tshiluba6 Wolof33Gikuyu5 Moore5 Sotho5 Luhva4 Tswana4 Kanuri4 Umbundu4 Nord Sotho4

0 views0 comments

Kastram

På Salomonøyene og Vanuatu har befolkningen et helt eget ord som brukes kun for å beskrive øysamfunnets helt spesielle tradisjon, nemlig kastam. Dette ordet brukes i en hver sammenheng hvis turistene

Karma

Klokken hadde passert 12 på formiddagen og hun hadde fått i seg restene av ginen som stod ved sengekanten. Einar hadde stukket av i 6tiden etter en durabelig krangel, så hun slo fast at hun muligens h

Kåre

Den observante leser sitter kanskje nå og lurer på begrepene flamsk og nederlandsk. For ordens skyld skal jeg klare opp i disse. Nederlandsk er det offisielle språket i Nederland og i Flandern i Belgi

Comentarios


bottom of page