top of page

Cool facts om språk i Oseania

Stillehavsområdets egentlige språk er alle i slekt og okkuperer et enormt område med en rekke språk, dialekter og varianter. Den austronesiske språkfamilien, eller sørøyenes språkfamilie, inkluderer språket magalassy, språket på Madagasker, Rapa Nui, språket på Påskeøya, malaysisk, tagalog, indonesiske språk, maori på New Zealand og en del av språkene på New Guinea. Språkfamilien deles inn i grener. Stillehavsøyene tilhører den østlige grenen, mens de store språkene indonesisk og magalssy tilhører den vestlige grenen. Mange av språkene i Stillehavet er innbyrdes forståelig. Med litt trening kan man altså forstå litt av maoriens språk på New Zealand hvis man behersker Påskeøyas rapa nui. Så her er det bare å sette i gang. Kylling er første leksjon. Ordet fro kylling på rapanui, tahitiansk, samoansk, maori og hawaiisk er ”moa”. Det er det samme navnet maoriene på New Zealand hadde på den enorme, vingeløse fuglen de klarte å spise seg så mette på at de utryddet den. Kjøttet skal ha smakt akkurat som kylling. For å hilse kjenner de fleste til aloha som man hører med en gang man ankommer Hawaii. På rapanui, tahitiansk og maori sier man aroha, mens samoanerne sier alofa. Vann heter vai på rapanui, tahitiansk og samoansk, mens det på maori og hawaiisk heter wai. Det finnes mange lignende eksempler, men det må innrømmes at på vesentlige punkter finnes det en rekke ulikheter også. Innbyggerne er mer enn villige til å lære bort noen ord og fraser, og reiser man rundt i landsbyene plukker man fort opp litt.. Det store kicket vil man jo da få når man kjenner igjen ord man plukket opp i Hawaii når man ankommer maoribosetningene en halv jordklode unna på New Zealand. De aller fleste Stillehavinnbyggere behersker engelsk og elsker å praktisere den. Hawaii, Guam, Marianerøyene og Vest Samoa sier seg selv. Områdene er amerikanske og du finner ikke en sjel som ikke behersker engelsk. De franske territoriene derimot står det dårligere til med. Der gjør fransken seg så sterkt gjeldende at befolkningen er på linje med bøndene på den franske landsbygda i engelskkompetanse. Glem engelsken og ta med Fransk på reisen. Ett hundre ord og fraser +tallene fra 1-100 holder lenge. Man bør imidlertid beherske såpass. Beboerne blir så ekstremt fornøyde hvis du prøver. På Papua New Guinea er språket Tok Pisin utbredt. Dette er en engelskbasert kreol, iblandet lokale språk og dialekter. Språket har etter hvert utviklet seg til å bli et Lingua Franca på Papua New Guinea, der folk har noe sånt som 300 forskjellige morsmål. Man regner det som sannsynlig at 2/3 av landets befolkning behersker Tok Pisin. Tok Pisin er nært beslektet med Pijin blong Solomon (Salomon Pidgin), Bislama som snakkes på Vanuatu og Ailan Tok , som er utbredt på øyene i Torres Stredet. Det morsomme er at språkene har en helt selvutviklet grammatikk som er mer logisk enn de fleste språks grammatikker– og en helt ny språklig logikk som jeg ikke har sett maken til. Det verste er at man forstår en del hvis man snakker engelsk og bruker fantasien. Jeg er fristet til å ta med noen eksempler. Mi wok nau betyr jeg jobber nå. A smolhaus trenger du for å gjøre ditt fornødende, mens ønsker du å spørre noen om han kan engelsk spør du ganske enkelt: Yu tok Inglis, a? For å presentere deg prøv med; Nem bilong me i……og trenger du å låne telefon er det bare å spørre: Mi usim telepon bilong yu? Ny guineanerne har visst fått ordet bilong eller blong på hjernen. Det brukes over alt – en gartner heter for eksempel: man bilong wokim gaden og et håndkle blir lap-lap bilong draimi skin. Fantastisk fargerikt og morsomt! Australsk engelsk og Kiwi engelsk, altså New Zealand engelsk skiller seg ikke veldig fra engelsken som snakkes ellers i verden. Den er sterkere knyttet til det britiske enn det amerikanske, men begge variantene har spesialiteter. Man hører lett forskjell på briter, australiere og new zealendere, men ordtilfanget og grammatikken er veldig likt. Her kommer noen kule eksempler på Ossieenglish, som kan være greit å ha med seg. Honkers er slang for folk fra Hong Kong, wino er en fyr som drikker billig vin, cactus er noe verdiløst, mens brekkie er frokost. An old boiler brukes om ei gammal kjerring, mens en chalkie er rett og slett en lærer. En rug –rat er et barn, mens barnet til en kenguru kalles a joey. Det finnes hauger av sånne uttrykk på Ossieengelsk, og de er ganske treffende og kule. New Zealanderne, eller kiwiene som de kaller seg selv har også en del slangspesialiteter. Kiwitalk betyr New Zealand English, judder bars brukes om fartsdumper, tar du en smoko så tar du en røykepause. En kamerat er ikke en mate på New Zealand menva joker. Når noe er utmerket på New Zealand brukes ordet «choice»! Det aller morsomste stillehavsspråket må være tahitiansk. Her finnes noen helt ville ordsammensetninger der europeiske ord for moderne ting har blitt beskrevet med tradisjonelle ord og uttrykk. Jeg har tatt med de beste eksemplene jeg fant, men det finnes veldig mange. Afata betyr å trekke, ume betyr boks. Afata-ume betyr skuff. Patia er å stikke og punu betyr blikk. Patia – punu betyr boksåpner Manu er fugl og reva er verdensrom. Setter du dem sammen får du et fly. Niuniu er en ledning, mens parapanau er å snakke. Niuniu-paraparau betyr derfor telefon.

0 views0 comments

Kastram

På Salomonøyene og Vanuatu har befolkningen et helt eget ord som brukes kun for å beskrive øysamfunnets helt spesielle tradisjon, nemlig kastam. Dette ordet brukes i en hver sammenheng hvis turistene

Karma

Klokken hadde passert 12 på formiddagen og hun hadde fått i seg restene av ginen som stod ved sengekanten. Einar hadde stukket av i 6tiden etter en durabelig krangel, så hun slo fast at hun muligens h

Kåre

Den observante leser sitter kanskje nå og lurer på begrepene flamsk og nederlandsk. For ordens skyld skal jeg klare opp i disse. Nederlandsk er det offisielle språket i Nederland og i Flandern i Belgi

Comentarios


bottom of page