top of page

Tsjadsjøen/Lac Chad

Tsjadsjøen er en av Afrikas største innsjøer. Den deles mellom fire land, nemlig Tsjad, Nigeria, Niger og Kamerun. En gang i tiden var innsjøen den fjerde største i verden. Våtmarksområdet rundt Tsjadsjøen strakte seg langt innover i alle landene, og hadde et svært rikt dyreliv.

På grunn av intens tørke er vannstanden i sjøen sunket drastisk, dag er den bare en tiendedel av den opprinnelige størrelsen. Innsjøens størrelse var i utgangspunktet på 1,5 millioner kvadratkilometer. I 1963 ble sjøen målt til 25000km2,mens den i 2003 ble målt til ca. 1500 km2. Tsjadsjøen har stor fordamping, det driver sand inn fra ørkenen og økende elveavsetninger samt tiltagende vegetasjon er alle årsaker til av innsjøen tørker inn. Vannstanden i innsjøen er i dag svært lav, men allerede før de verste tørkeperiodene, hadde Tsjadsjøen en dybde på bare fem til åtte meter. Forandringer i gjennomsnittlig årlig nedbør påvirker også innsjøens vannstand ettersom en vesentlig del av sjøens vannvolum er regnvann. Det finnes dyrereservater i Nigeria og Kamerun der store deler av Tsjadsjøens strandlinje faller innenfor reservatenes grenser. Her er det elefanter, bøfler, krokodiller og flodhester. Forskere tror at hele Tsjadsjøen står i fare for å forsvinne, så det er en god ide å reise mens det fortsatt er der. I disse dager holdes den for det meste i livet på grunn av monsunregnet, mens tilløp fra elever blir stadig dårligere på grunn av irrigasjon på veien mot Tsjadsjøen. 20 millioner mennesker er avhengige av Tsjadsjøens vann. Tsjadsjøen er hjemmet til 179 forskjellige fiskearter, hvorav 85 av dem er endemiske, altså finnes kun i denne innsjøen. I innsjøen finnes flytende øyer, og disse er fulle av hekkende fugler. Øyene tiltrekker seg også krokodiller og flodhester. I regntiden overfylles innsjøen av elvefisk som kommer for å gyte og for å finne mat. På grunn av den stadige reduksjonen av Tsjadsjøen minker ogsåmange av dyre – og fiskeartene her. Blant andre har den morsomme «painted hunting dog» blitt utryddet fra området på grunn av matmangel. Konflikter mellom landene som deler Tsjadsjøen mellom seg blusser opp med jevne mellomrom og gjør det vanskelig å komme til enighet om hvordan de skal klare å stoppe krympingsprosessen. Bøndene rundt sjøen fortsetter å irrigere vann til sitt landbruk, og det gjør fiskerne rasende. For dem er det livsviktig at Tsjadsjøen forblir stor og med normal vannstand slik at de fortsatt kan tjene til livets opphold her. Nigeria har bestemt at halvparten av landets del av Tsjadsjøen, 70034 kvadratkilometer, skal være nasjonalpark, og er dermed en del av Lake Chad Game Reserve. Hit bør man reise før Tsjadsjøen er borte for godt. I Lake Chad Game Reserve får du en guide og en åpen SUV. Her kan du kjøre rundt å få se det fantastiske rike dyrelivet som preger dette landskapet. Du kan også leie en båt og ta turer utover på innsjøen og komme på et par meters avstand fra både krokodiller og flodhester. Den triste delen av historien er at du også får se forlatte fiskelandsbyer et stykke innover i landet, som for ikke lenge siden lå helt nede ved strandlinjen.

0 views0 comments

Kastram

På Salomonøyene og Vanuatu har befolkningen et helt eget ord som brukes kun for å beskrive øysamfunnets helt spesielle tradisjon, nemlig kastam. Dette ordet brukes i en hver sammenheng hvis turistene

Karma

Klokken hadde passert 12 på formiddagen og hun hadde fått i seg restene av ginen som stod ved sengekanten. Einar hadde stukket av i 6tiden etter en durabelig krangel, så hun slo fast at hun muligens h

Kåre

Den observante leser sitter kanskje nå og lurer på begrepene flamsk og nederlandsk. For ordens skyld skal jeg klare opp i disse. Nederlandsk er det offisielle språket i Nederland og i Flandern i Belgi

Comentarios


bottom of page